Tuesday, August 29, 2006

اگزوسیتی در استانبول


از چهاردهم شهریور عازم استانبول هستم برای شرکت در پروژه گروهی استریت آرت اگزوسیتی(Exociti)
که شامل نمایشگاه، سخنرانی و کارگاه است حول ایده شهر استانبول به عنوان پلی بین
شرق و‌غرب ( اروپا و آسیا).
ایده شخصی من در این پروژه یک غرفه سیار عکاسی است که در آن از عابران خواسته می شود پرده پس زمینه خود را ازمیان منظره هایی از نیویورک، استانبول و تاج محل انتخاب کنند.
و در این کار هنرمند اتریشی مارتین کروشه
(Martin Krusche)
با من همکاری خواهد داشت؛ پروژه هنر خیابانی همچنین شامل چیدمان‌های شهری، برچسب ها، پوستر‌ها و گرافیتی‌هایی خواهد بود که هنرمندان توسط هنرمندان مدعو در استانبول اجرا و نصب خواهد شد.

ضمنا روز 12 سپتامبر در راستای پروژه اگزوسیتی, جلسه گفتگویی با موضوع "خطرات و خاطرات" درباره هنر معاصر ایران, خواهم داشت

No comments: