Monday, June 12, 2006

دعوا سر لحاف ملا و نمایشگاه نسل پنج گرافیک ایران

جدا از پروژه کتاب طراحان نسل پنج که مدت هاست در دفتر رضا عابدینی، طراح شاخص نسل چهار، که به جرات می توان گفت شناخته شده ترین نیز هست ، پیگیری میشود
مدتی است تحرکاتی برای برگزاری نمایشگاهی به همین نام از سوی برخی طراحان شناخته شده! و ناشناس! نسل پنج صورت گرفته است که ضرب المثل های زیادی را به یاد می آورد! الان هم که بازارضرب المثل گرم است.
شکی نیست که برگزاری چنین نمایشگاهی را باید به فال نیک گرفت اما آنچه بسیار نگران کننده است
پیش فرضهای غلطی است که برخی را به این گمان انداخته که یکه وتنها پیش قراولان این نسل هستند، و برخی دیگررا به فکر موج سواری ! به نظر اینجانب مهم ترین خصیصه طراحان مطرح این نسل مستقل بودن آنها، از امکانات دولتی و رانت های احتمالی و جریاناتی است که معمولا در حاشیه گرافیک و نه در متن آن جریان دارد ، لذا برگزاری این نمایشگاه بدون درنظر گرفتن نظرات تمامی افرادی که به آن تعلق دارند معنا و مفهومی جز مونوپل کردن و به نام زدن سند جریانی پویا و زنده نیست
هرچقدر هم لیست هیات انتخاب آن پروپیمان و پر از ستارگان زیر و درشت جدید الورود یا حتی باسابقه باشد،
با وجود حمایت های (بخوانیم مشکوک) فرهنگستان و موسسه صبا
باز بوی خوبی از آن به مشام نمی رسد.
چه گفته اند : مارا به خیر تو امید نیست شر مرسان
امیرعلی قاسمی
خرداد هشتاد و پنج
چنانچه هر کس نظری دارد با کمال میل پذیرای آن هستم
چرا که حرف بسیار است و زمان اندک
چه بسی توانستیم به نتایج خوبی برسیم
پی نوشت و توضیح لازم:(چراکه دوستان معدودی به جهت تشابه اسمی این دو جریان دچارسوءتفاهم شده اند) باید بگویم پروژه کتاب پنج و فراخوان آن، که در پارکینگالری به آن لینک داده ام ،هیچ ربطی به نمایشگاه نسل پنجم که من از اتفاق آن به تلخی یاد کردم ندارد ،
این اشتباه را خبرنامه انجمن، و نیز خبرگزاری ایسنا، که از همه جا بی خبر هردو مطلب را مرتبط به هم منتشر کرده است!!! دامن زده است!
دوست جوانی که درصدد برگزاری نمایشگاه مذکور است سر بلند پروازی دارد درعین حال آنقدر متواضع است که نام خود را اعلام نکرده است تا ریا نشود !! من نیز اسم ایشان را اینجا فاش نمیکنم
چون آنهایی که باید بدانند می دانند!
اینر افقط از این بابت نوشتم که دوستانی مازندرانی در سایت هفت آینه مطلب بنده را کاملا وارونه فهمیده اند
خرده ای بر آنان نمیگیریم چراکه در متن مقاله من در صدد آن یود که از کس خاصی نام نبرم
لذا سؤ تفاهم پیش آمده قابل پیش بینی بود
هنوز هم میگویم که برگزاری چنین نمایشگاهی زود است و فرمایشی مینماید!
والسلام

No comments: