Thursday, January 05, 2006

آموزشگاه رانندگی محمود را از دست ندهید

نمایشگاه جدید محمود بخشی موخر از دیروز در گالری تهران افتتاح شد و تا 28 دیماه ادامه دارد خبر خوب دیگر آنکه کتابی هم به همین نام از او منتشر شده است
آموزشگاه رانندگی محمود
که ناشرش نشر بن گاه است
ساعات بازدید: شنبه تا چهارشنبه 14 تا 20
و پنجشنبه و جمعه 16 تا 20
خیابان انقلاب - خیابان قدس - ضلع شرقی دانشگاه تهران

یکی از بهترین نمایشگاه هایی که در سال اخیر در تهران دیدم
باید به چشم خودتان ببینید
من برای اینکه کل قضیه لو نرود
بعد از اتمام نمایشگاه گزارشم را در پارکینگالری منتشر می کنم

No comments: