Saturday, January 21, 2006

نمایشگاهی از مرتضی زاهدی با پوستری از ایمان رادنمایشگاه نقاشی مرتضی زاهدی
در گالری دی امروز اول بهمن افتتاح شد و تا 8 دیماه ادامه خواهد داشت ساعت بازدید چهار تا هفت به نشانی خیابان ولیعصر - روبروی پارک ساعی - پلاک 1060- جنب آجیل تواضع
پوستر از ایمان راد

No comments: