Friday, January 13, 2006

Random Tehran Diaries

ویدئوی جدید اینتراکتیو من دارد تمام می شود Random Tehran Diaries
باید بزودی آنرا به دوستان دور نزدیک نشان بدهم
چراکه هر بار که ویدئو پخش میشود
به واقع کاری جدید
با ترتیبی جدید ساخته
می شود
و این مرا بسیارشگفت زده می کند
-----
روز گذشته میزبان شیرین هومن سعادت در گالری طراحان َآزاد بودم
و تقریبا اولین تجربه مترجمی همزمان من در برابر یک جمع بزرگ بود
که فکر میکنم از پس آن خوب برآمدم
قصد دارم این جلسات گفتگو را ادامه بدهم
و با گالری های مختلفی در این باره هماهنگ کرده ام
با برنامه ریزی که کردم
هر 2 هفته می توان یک جلسه نمایش آثار برگزار کرد
و این از دوجهت برای من جذاب است
یکی اینکه می توانم برای موضوعات مورد علاقه ام پوستر طراحی کنم
دیگر اینکه هر چه گفتگو در حوزه هنر بیشتر بالا بگیرد
در جامعه جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد .
-----
کار پوستر های گروه ویرگول به کندی پیش میرود
اما چاپ انها به بینال ورشو نمی رسد
اگر چاپ شوند شاید به شومون 2006 برسند
تویامای ِژاپن هم در راه است
-----

No comments: