Monday, January 09, 2006

چه کسی از فضای عمومی می ترسد؟


چه کسی از فضای عمومی می ترسد؟

دیدار وگفتگو با شیرین هومن سعادت*
به همراه نمایش آثاری از مجموعه حعبه ها
پنجشنبه 22 دیماه 1384
ساعت 17-19 گالری طراحان آزاد
میدان گلها میدان سلماس شماره 41
تلفن 88008676
*شیرین هومن سعادت
فارغ التحصیل فلسفه( از برلین و آکسفورد)
و معماری( از لندن و نیویورک ) است و به تدریس و نقد در هر دو حوزه و به نوشتن درباره هنر و معماری مشغول است.
پروژه های وی از مجموعه ای از جعبه ها تشکیل شده است که به ارتباط و تعامل انسان و محیط می پردازد این آثار منتشر شده اند و به صورت بین المللی به نمایش در آمده اند.
شیرین در سفر کار و زندگی می کند.

No comments: